Larvicide

Produkte biocid në formën e kokrrizave të destinuara për shtypjen e larvave të mushkonjave.