Dezinfektimi

Preparate të spektrit të gjerë dezinfektues, me aplikimin nëpër shtëpi, industrinë ushqimore, hotelieri, pishinat, dezinfektimin e ujit të pijshëm, institucionet publike, shëndetësi, veterinari dhe blegtori.