Larvixen je specijalizovana formulacija namenjena suzbijanju larvi komaraca, čija je efikasnost bazirana na aktivnoj supstanci piriproksifen, koji spada u grupu analoga juvenilnom hormonu insekata.

Način primene

Larvixen dolazi u obliku granula, koje nakon posipanja na vodenu površinu tonu i lagano oslobađaju aktivnu supstancu. Ovo ga lini pogodnim za primenu na vodene površine u kojima su moguća kolebanja nivoa vode.Larve komaraca se razvijaju u netekućim vodama dubine do 50cm, i Larvixen je pokazao efikasnost u primeni na ovakvim vodenim površinama. Preparat je namenjen za primenu na vodenim profilima dubine od 10cm do 50cm, u naseljenim i nenaseljenim područjima.

Primena na ograničene basene i vodene sisteme

  • Mreže kanala, kanali za navodnjavanje itd.
  • Baseni i kanali sa otpadnim vodama - akumulacije industrijskih otpadnih voda, kao i postrojenja za preradu/prečišćavanje
  • Kontejnerima koji zadržavaju vodu - stare gume, burad i slično
  • Šahtovi i bare

Primena na otvorene vode koje ne teku

  • Plavni stajaći pojas reka, jezera, drugih voda.

Larvixen se primenjuje po površini vode korišćenjem ručnog alata ili mehaničkih razbacivača granula na sopstveni pogon (motorni dispenzeri granula).

Ne primenjuje se na pijaćoj vodi, niti u blizini izvorišta pijaće vode. Čuvati u originalnoj ambalaži, odvojeno od hrane i pića. Prilikom aplikacije Larvixena, koristiti lična zaštitna sredstva (rukavice i naočare).

Pakovanje

20kg, 500g i 200g